Proč McDermott

Jako zaměstnavatel usilujeme o spokojenost a motivovanost našich zaměstnanců, které jsou klíčové pro dlouhodobou spolupráci vedoucí k úspěchu celé společnosti. Věříme, že nejlepší je jít cestou silné firemní kultury, společných hodnot a benefitů, které našim zaměstnancům umožní nad rámec běžné náplně práce další vzdělávání, osobní a profesní rozvoj i společné mimopracovní aktivity. Níže se můžete dozvědět více o benefitech a podnikové kultuře v naší společnosti.


Benefity

 • Budete součástí společnosti, která díky své komplexnosti zajišťuje velké projekty na mezinárodní úrovni v technologicky náročném odvětví
 • Získáte příležitost pracovat na projektech od jejich začátku až do konce a na každém se vždy naučíte něco nového
 • Vaše angličtina nezůstane jen na papíře, budete ji využívat pravidelně díky práci v multikulturním týmu přímo v Brně, spolupráci se sesterskými pobočkami z různých koutů světa nebo při komunikaci se zahraničními zákazníky
 • Spolupráce na projektech v rámci mezinárodního týmu, případně i provádění dohledu na místě výstavby, Vám umožní i na několik měsíců vycestovat do zahraničí
 • Vaším pracovištěm budou kanceláře v moderním komplexu budov s místy pro relaxaci, nedaleko centra Brna
 • Flexibilní pracovní doba má sice své hranice, ale pořád Vám umožní lépe rozvrhnout si pracovní den dle Vašich potřeb
 • Nezapomínáme ani na balíček benefitů a příspěvků, kam mimo jiné patří i například stravenky, příspěvky na vzdělávání nebo 5 týdnů dovolené, možnost účastnit se výletů, zajímavých exkurzí či jiných společných akcí
 • A protože víme, že život není jen o práci, radost nám přináší také podpora druhých formou různorodných projektů či příspěvků potřebným

Firemní kultura

Naše vize budoucnosti je postavena na dvou základních složkách: Účelu a Hodnotách. Jedná se o jednoduché myšlenky s nesmírnou hloubkou, jejímž cílem je kultura spolupráce, která je připravena využít všech příležitostí a přeměnit je na úspěch. McDermott je mezinárodní a rozmanitá společnost, kde úspěch je založen na našich hodnotách:

 • Integrity - pevně dodržujeme právní a etické chování. Zaměstnanci, kteří se chovají v souladu s hodnotou:
  • udělají správnou věc… i když se nikdo nedívá
  • jdou příkladem
  • s respektem promluví, když uvidí něco špatně
  • komunikují otevřeně a upřímně
  • jsou ochotni přiznat chybu
 • One Team – jsme jedna společnost, kde každý je stejně důležitý. My:
  • děláme rozhodnutí, která vedou k nejlepším výsledkům pro celou společnost
  • do rozhodování zahrnujeme všechny zúčastněné strany; jsme transparentní
  • budujeme různorodý tým; nejlepší řešení přichází díky různým úhlům pohledu
  • rozeznáváme úsilí celého týmu a slavíme úspěch
  • sdílíme naše nápady, osvědčené postupy i získané zkušenosti; nasloucháme a respektujeme názory jiných
 • Go Beyond – hledáme odvážná a kreativní řešení. Mezi příklady takového chování patří:
  • otevřenost novým způsobům, jak věci dělat
  • hledání výzev k posunutí hranic jak na individuální úrovni, tak v rámci týmů
  • podpora zaměstnanci k vystoupení z komfortní zóny a s pocitem bezpečnosti
  • povzbuzování jednotlivců k rozvoji, proaktivitě a kreativitě a zisku uznání a odměny za takové chování
  • spolupráce na vývoji inovativních řešení
 • Well-being – podporujeme všechny formy tělesné i duševní pohody, což znamená, že:
  • bezpečnost vede všechna naše rozhodnutí
  • je odpovědností každého jednat bezpečně a dávat pozor na ostatní
  • duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické
  • podporujeme vyváženost pracovního a osobního života
  • chráníme a udržujeme životní prostředí a komunity, ve kterých žijeme i pracujeme
 • Commitment – jsme důvěryhodní a je na nás spoleh, že poskytneme kvalitní řešení. To znamená, že:
  • poskytujeme jistotu časového plánu, kvality, nákladů a bezpečnosti prostřednictvím jasných a realistických plánů
  • převezmeme zodpovědnost, řešíme problémy dopředu
  • jsme uvědomělí, když se jedná o náklady
  • rozvíjíme naše zaměstnance
  • přijímáme výzvy a těšíme se z úspěšných výsledků i v případě nepříznivých událostí