McDermott v Brně

Naše společnost má v České republice dlouhou historii a tradici. K založení společnosti jako takové, v té době státem vlastněného podniku, došlo již roku 1951 pod názvem Chemoprojekt. Významnými milníky byl poté rok 1992, kdy brněnskou pobočku získala v rámci privatizace tehdejší společnost ABB, a stejně tak rok 2007, kdy ji převzala společnost CB&I. Nejnověji od května 2018, patříme do mezinárodní skupiny McDermott a v naší brněnské kanceláři pracuje přibližně 400 zaměstnanců.

Společnost McDermott má pobočky po celém světě, což nám umožňuje působit v Severní Americe, Střední a Jižní Americe, Evropě, Africe, Asii a Austrálii a na Blízkém východě. Díky tomu můžeme být blízko našim zákazníkům, znát specifika regionu a podpořit lokální zaměstnanost.

Našim zákazníkům nabízíme kompletní balík služeb pro rafinérie a petrochemický průmysl:

  • Licencované technologie
  • Řízení projektů
  • Zpracování studií
  • Základní a detailní design a inženýrství
  • Nákup materiálu, zařízení a služeb
  • Výroba
  • Výstavba
  • Individuální a komplexní zkoušky
  • Uvádění do provozu

Týmy brněnských specialistů pracují přímo na projektech v rámci střední a jihovýchodní Evropy, tak ale také spolupracují i s dalšími McDermott kancelářemi na projektech globálního rozsahu. Níže zjistíte více o jednotlivých technických disciplínách.


Process Engineering

Civil/Structural Engineering

Mechanical Engineering

Piping

Electrical/Instrumentation Engineering

Information Systems

Procurement

Projects